Förskolan I Ur och Skur UTE i Skövde ligger i anslutning till naturresarvatet Ulveksbackarna. Förskolan har ca 120 barn och ca 30 anställda.


Barnen är uppdelade i mindre grupper med ca 10-13 barn i varje. Två grupper bildar ett spår och fungerar som den lilla förskolan i den stora.


Olika naturmiljöer, årstider och friluftsliv används som pedagogisk arena, men även stadsmiljöer, studiebesök, museeum eller bio ger möjligheter till lärande. Förskolans inomhusmiljö används som komplement och gården utvecklas successivt för att stimulera och inspirera till lek, utforskande, konstruktion, skapande eller lugn och ro.Öppettider 6.30-17.3071894431_2506288649614871_6988353201560879104_n
74602832_2544936199083449_3880056301107019776_n
70202240_2480012915575778_6918810014522015744_n
61919599_2402660296644374_7971687909600264192_n
60538135_2388430491400688_6767236753175609344_n
60960384_2392463184330752_3332737619166494720_n
61467332_2397927293784341_7642213082764148736_n
71177511_2486205708289832_6234744328405647360_n

I Ur och Skur UTE Skövde


Skövde Bjällran 1

541 42 Skövde

Rävspåret      072-179 08 00

Vargspåret    073-141 61 02

Harspåret      076-882 17 01

Älgspåret       072-151 11 25

Ekorrspåret  072-161 05 10